Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

23.10.2023

Nowy numer Acta Medicorum Polonorum


Zapraszamy do lektury nowego numeru "Acta Medicorum Polonorum". Uprzejmie informujemy, że za publikację w tym wydawanym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu a objętym mecenatem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej czasopiśmie autorzy publikacji otrzymują 40 pkt. MEiN.

Bez nazwy

20.07.2023

Zapraszamy studentów Wydziału Lekarskiego na nasze fakultety


 Etyka lekarska w praktyce klinicznej - case studies - doświadczeniami klinicysty podzieli się dr n. med. Michał Owecki

Etyka

 

Jak mówić i słuchać w medycynie - warsztaty ze storytellingu i medycyny narracyjnej poprowadzi dr n. med. Halina Bogusz
Jak mówić i słuchać w medycynie

 

Przewodnik po medycynie współczesnej - fakultet poprowadzą dr n. med. Michał Owecki i dr n. farm. Piotr Skalski

Przewodnik po medycynie współczesnej

 

Rozwój seksuologii - zapozna z nim i dyskusje poprowadzi dr n. med. Sebastian Kliwicki
Seksuologia

20.07.2023

Zapraszamy studentów Wydziału Medycznego na nasze fakultety


Historia medycyny dla Wydziału Medycznego - zajęcia poprowadzi prof. Anita Magowska

Historia medycyny dla WM

 

Rozwój seksuologii - przedstawi i dyskusje poprowadzi dr n. med. Sebastian Kliwicki

Seksuologia

20.07.2023

Zapraszamy studentów stomatologii i kierunków pokrewnych na nasz fakultet


Historia stomatologii - fascynujące dzieje stomatologii przedstawi dr n. hum. Katarzyna Pękacka-Falkowska

Historia stomatologii

20.07.2023

Zapraszamy studentów Wydziału Farmaceutycznego na nasze fakultety


Przewodnik po farmacji współczesnej - dyskusje nad problemami farmacji w XXI wieku poprowadzi dr n. farm. Piotr Skalski

Przewodnik po farmacji współczesnej

 

Rozwój seksuologii - przedstawi i dyskusje poprowadzi dr n. med. Sebastian Kliwicki

Seksuologia

Starsze >>
Top