Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

13.10.2020

dyżury w Teams


Informacja o dyżurach pracowników w semestrze zimowym znajduje się w zakładce: Pracownicy i dyżury w Teams


maski 1918 mail

16.09.2020

Nowy numer Acta Medicorum Polonorum


AMP_2020-z1 okładka

Zapraszamy do lektury nowego numeru Acta Medicorum Polonorum!

13.08.2020

Nowa książka o historii medycyny


W sierpniu ukazała się monografia "Wybrane problemy historii medycyny. W kręgu epistemologii i praktyki", która stanowi przegląd zainteresowań badawczych historyków nauk medycznych z całej Polski. Redaktorami książki są pracownicy Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.


Wybrane-problemy-e1594288896729

25.05.2020

Acta Medicorum Polonorum


AMP_9_2019.okładka

Na stronie www.actamedicorum.ump.edu.pl można zapoznać się z treścią wydawanego od 2011 r.  czasopisma "Acta Medicorum Polonorum". W numerze z 2019 r. polecamy szczególnie atykuł prof. Andrzeja Obrębowskiego i współautorów zatytułowany "Refleksje nad »Przysięgą i przykazaniem Hipokratesowym«" Władysława Szenajcha, a także mgr Wiktorii Koszudy rys historii diagnostyki laboratoryjnej na ziemiach polskich w okresie zaborów.

13.01.2020

Konferencja w Wilnie, wrzesień 2020


Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie serdecznie zaprasza na Jubileuszową Konferencję Naukową, która odbędzie się z okazji jego 30-lecia w dniach 10-13 września 2020 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Jej tematy to "Historia medycyny wileńskiej" oraz "Lekarz i jego hobby".

więcej: <psml.lt>, w zakładce "Stowarzyszenie Medyczne na Litwie" można znaleźć inne informacje, w tym ofertę hotelową.

 

Starsze >>
Top